IQOS: zkušenosti, výhody a nevýhody.

cigarety IQOS

V čem se cigarety IQOS podobají elektronickým cigaretám? Proč se nemůžou používat do IQOS klasické cigarety? Co znamená, když se řekne přestávám kouřit.

Revoluce v kouření podle tabákové firmy? To je zahřívací sada IQOS a vložky HEETS. Jde o první produkt tzv. bezdýmné technologie. Podívejme se trošku detailněji na slovo “bezdýmné”. Je to opravdu tak nevinné, jak to vypadá?

Termín bezdýmné má znamenat bez klasického kouře, který obsahuje tisíce škodlivých látek. Dým jako takový je při kouření IQOS stále přítomný, jen ve formě páry. Pořád budete po inhalaci tabáku z IQOS vyfukovat něco podobné kouři. To je moc důležitý fakt pro zachování vašeho rituálu kouření, kde vyfukování kouře je velmi zásadní vizuální vjem.

Rituály vytváří náš osud.

Zasejte skutek, získáte návyk a jeho opakováním osud.  Přesně mezi takové návyky patří i rituál kouření cigaret a všechny činnosti s tím spojené. Od nákupu zařízení, přemýšlení o tom, kolik mi ještě zbývá u sebe tabáku atd. U IQOS navíc přibudou věci spojené s držákem, vkládání heets do držáku, samotné kouření, následné čištění, dobíjení a dalši.

Jediný rozdíl je ve složení inhalovaného a vydechovaného kouře. Lidi, co už vyzkoušeli IQOS popisují kouř jako jemnější a slabší než u cigaret. Přirovnávají to ke kouření light cigaret. Dodávají, že si na to lze zvyknout. Jasně na všechno si lze zvyknout. Existují tři příchuti, ze kterých je nejvýraznější mentol. Další příchuti budou určitě následovat.

Dostáváme se k myšlence podobnosti s elektronickou cigaretou. Hlavní rozdíl mezi nimi je patrný na první pohled. E-cigarety zahřívají tekutý roztok, tzv. liquid. IQOS zahřívá pevnou tabákovou vložku podobající se kratší cigaretě.

Co se tedy kouří v IQOS: cigarety nebo něco jiného?

Až vám budou lidi s IQOS tvrdit, že oni kouří pravý tabák na rozdíl od tekutých liquidů u e-cigaret, tak se nenechte mýlit. Viděl jsem na internetu videa, kde lidi zkoušeli odpařovat v IQOS klasické cigarety a nic se nedělo. Jednoduše to nešlo.

Ale proč?

No, je to složením tabákových vložek, které nejsou ta úplně jen z tabáku, jak lze tušit. Tabák musí bát speciálně upraven pomocí přísad, které umožní jeho odpařování a tvorbu páry. Tady je vidět podobnost s klasickými e-cigaretami. Můžeme jenom odhadovat kolik látek je přidáno a v jakém množství.

Základem liquidů jsou propylen glykol (PG)rostlinný glycerol (VG). V IQOSu tedy  musí být něco podobného, pokud tam není přímo PG a VG. Jinak by nevznikala pára, přesněji aerosol, který je nutný k přenosu nikotinu z tabáku do plic.

Co je to ten aerosol?

Aerosol jsou pevné nebo kapalné částice rozptýlené v plynu. Tady se zastavme. Při kouření klasických cigaret je ke správnému fungování nutný vznik dýmu, který je také aerosolem složeným z pevných částic v plynu. Na pevné částice jako dehet a další uhlovodíky je navázaný nikotin, který se tak z cigarety dostává do plic.

IQOS vytváří trochu jiný aerosol.

Jde o kapalné částice s nikotinem v plynu. Proto se podobá páře, která má stejný základ, tedy kapalinu v plynu. Proč by tabáková firma vymýšlela novou kapalnou složku, ze které dělat páru, když existují osvědčené látky jako PG a VG z e-cigaret. Stačí všechno jen smíchat, usušit a vylisovat do podoby “cigarety” heets.

Podle Cochrane reviews, které se zabývají vysvětlováním výsledků lékařských studií, mají elektronické cigarety podobnou účinnost při odvykání kouření jako nikotinové žvýkačky, náplasti a spreje. To není vůbec překvapením, když se na e-cigarety budeme dívat jako na speciální zařízení odpařují nikotin. Jde jen o jiný způsob dodávání nikotinu do těla. Ke vstřebávání přes kůži nebo dutinu ústní přibyla možnost přímého inhalování do plic v podobě páry.

 

Co pro vás znamená výrok – přestat kouřit cigarety?

Je to přejít na žvýkání žvýkaček, lepení náplastí, stříkání spreje do úst nebo inhalování páry s nikotinem?

Ano přestali jste kouřit klasické cigarety, ale začali užívat nikotin v jiné formě?

Používání e-cigarety jako životního stylu se říká vapování. Vapeři e-cigaretám říkají hovorově “vapky” nebo “elektronky”. Pořádají různé srazy, diskutují o různých liquidech, příchutích a součástkách pro vapky. Je to celkem věda. Ti upřímnější z vaperů se zmiňují o tom, že pokud doplňuješ nikotin, tak jsi jednoduše feťák. Sice kouří bezpečněji, ale jsou dále kuřáci.

Co je cílem vašeho přestávání kouření cigaret?

Pokud jen přestat inhalovat tisíce škodlivin, tak máte s e-cigaretami nebo IQOS splněno. Od klientů, ale vím, že jejich cíl je společně se zbavit užívání nikotinu a kouření cigaret. K tomu potřebujete odstranit mentální závislost a všechny své vazby na kouření a cigarety.

V čem je problém?

Problémem nikotinových náhražek, žvýkaček, náplastí, spreju, e-cigaret, IQOS je zachování vaší mentální závislosti. To znamená zkreslená přesvědčení o prospěšnosti kouření.

Zaznamenal jsem také názor, že pro někoho může být IQOS jakýsi mezistupeň mezi klasickou cigaretou a e-cigaretou při odvykání kouření. Zůstane vám pocit, že kouříte cigaretu, ale současně inhalujete aerosol jako u e-cigaret. Nemyslím si ale, že by někdo cíleně přecházel mezi touto trojicí – klasická cigareta – IQOS – e-cigareta za účelem odvykání kouření. To je podle mých zkušeností asi ta nejsložitější cesta, jak se zbavit závislosti na nikotinu.

Zeptejte se sami sebe. Co pro mě znamená, že chci přestat kouřit klasické cigarety?

Chci dál život závislého uživatele nikotinu s menší škodlivostí vdechovaného kouře?

Nebo chci změnu a zbavit všeho, co souvisí s cigaretami. Svobodnější, voňavější, sebe-vědomější, delší a radostnější životní styl.

Iluze, triky a klamy.

Iluze bezpečnějšího kouření a chuti tabáku a dalších přesvědčení působí pouze na ty, kteří podporují svojí víru v tyto iluze, kouzla a triky. Bezpečné kouření, ani chuť tabáku ve skutečnosti neexistuje. Vědí to všichni, kteří se rozhodli sundat si brýle mentální závislosti a uvidět pravou skutečnost.

Řešení existuje.

Jednoduše poznejte triky kouzelníka Nikotina. Na vlastní oči jsem viděl, jak se lidé zbavili mentální závislosti. Připadalo mi to, jako by se probudili ze sna, který u mnoha z nich trval dlouhé roky.

Zajímalo by vás tedy jak se zbavit cigaret? Připravil jsem pro vás základní článek: Jak přestat kouřit…(dokonce i pokud nemáte silnou vůli) >>