NOVÝ PŘÍSTUP K ODVYKÁNÍ

NEJDŘÍVE CO NEFUNGUJE a PROČ

NÁHRADNÍ NIKOTINOVÁ TERAPIE (NNT)

   Už při studiu na Farmaceutické fakultě mně bylo podezřelé, jak může lidem od závislosti pomáhat látka, která závislost způsobuje - NIKOTIN. Až praxe v lékárně a první konzultace mi potvrdily hypotézu, že tato metoda opravdu odporuje zdravému lidskému rozumu.

   Důkazem byli pacienti v naší lékárně, kteří vyžadovali tuto metodu odvykání a chtěli po mně nastavit dávkování. Ani přesný rozpis používání a odhodlání nevedl u této metody NNT k úspěchu. Neznám nikoho z pacientů lékárny, kdo by přestal pomocí nikotinových náhražek.

   Nepotvrdila se mi tak ani 20% účinnost popisovaná v odborné literatuře. Naopak mě nemile překvapilo kolik pacientů skončilo zavislých na žvýkačkách a pastilkách. O nežádoucích účinky se raději ani nebudu zmiňovat.

   Sice přestali kouřit, ale závislosti neunikli. Podle prodejů NNT v naší lékárně odhaduji, že k nám měsíčně přijde kolem 20-30 pacientů, kteří přešli ze závislosti na cigaretách k závislosti na NNT.

   Proč to nefunguje? Protože žádná zázračná žvýkačka ani tabletka neexistuje. Protože se kouření cigaret odehrává v naší hlavě a záleží na našich přesvědčeních a myšlenkách. To znamená, že pokud nám zůstane naše mysl kuřáka, zůstane nám i její projev a tím je kouření.

LÉK NA PŘEDPIS CHAMPIX

   V souhrné informaci o léku najdete např. následující: Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů podstupujících odvykací léčbu kouření pomocí přípravku CHAMPIX hlášeny změny v chování nebo myšlení, úzkost, psychóza, změny nálady, agresivní chování, deprese, sebevražedné myšlenky a chování a sebevražedné pokusy.

   Co je na tom pravdy, těžko posoudit. Zvlášť když další studie z roku 2016 výše uvedené neprokázala.

   Co je ale jasné, že Champix je vnímám jako na zázrak v odvykání. Berete tabletky a všechno se udělá za vás, bez práce. Dokonce můžete i dál kouřit. Paráda. V internetové diskuzi lze objevit i takové zkušenosti.

"Tato léčba mě zaujala i tím, že berete startovací balení a přitom normálně kouříte, prostě se neomezujete,, champix si svůj den D najde sám."

   Na první pohled vypadá všechno skvěle, je tu jenom jedno ale. Stejně jako u NNT vám zůstává prakticky stejná mysl kuřáka, protože se spoléháte na zázračnou pilulku. Jak dopadnete za měsíc, půl roku nebo rok už nikoho nezájímá. Je tu velká pravděpodobnost, že mysl kuřáka člověka dovede zpět ke kouření.

BIOREZONANCE, HYPNÓZA, MAGNETY

   Věřím, že existují věci mezi nebem a zemí. Podle mě každý člověk, který se dokáže alespoň na chvilku zastavit a podívat se na to, jak funguje svět, musí uznat, že některé věci v přírodě jednoduše rozumem vysvětlit nejdou. Ale přisuzovat některým přístrojům a schopnostem lidí zázračnou moc a brát za to peníze mi příjde při nejmenším podezřelé.

   "Tak a léčíme a za pár minut je z vás nekuřák."

   Jak je možné, že lidé věří v opravení jejich mozků elektrickým proudem? Nebo zázračným technikám biokódování cigaret atd. Napadly mě důvody jako: snaha lidí hledat rychlá řešení, snadné podléhání iluzím, sugesci a manipulaci, důvěra v autority v případě lékařů provádějící biorezonanci.

   Líbil se mi jeden komentář k tomuto druhu léčby, který se podle mě blíží pravdě.

   "Celé je to dle mého názoru o tom, zda chceme nebo nechceme kouřit...zamyslete se zda chcete či nechcete přestat, já mám chuť na cigaretu do teď a od mé návštěvy uběhlo cca 6 let."

   Silou vůle lze přetrpět hodně věcí i na delší dobu. Je to ale nutné? Myslím si, že řešení našich problémů nejenom s kouřením nespočívá někde venku v okolním světě (berliček, tablet, žvýkaček, přístrojů, nadpřirozených schopností), ale uvnitř nás samotných.

 CO JE TO MYSL NEKUŘÁKA?

EXISTUJÍ DVĚ SKUPINY LIDÍ, KTEŘÍ PŘESTALI KOUŘIT

   Rozlišuji dvě skupiny lidí, kterým se povede přestat kouřit.

 1. skupina lidí momentálně nekouří, ale má stále častečnou nebo úplnou mysl kuřáka. Lidé podvědomě věří, že cigarety jsou k něčemu dobré, že jim chutnají a vzpomínají na ně v dobrém. Často se z takových lidí stávájí tzv. "čichači". Kdykoliv kolem nich projde kuřák, nasávají dým, který po něm zůstane. Pravděpodobnost návratu ke kouření je velmi vysoká.
 2. skupina lidí nekouří a má MYSL NEKUŘÁKA. Rozhodování jestli si zapálit je pro ně stejně absurdní jako by se měli rozhodovat, jestli mají skočit z balkónu jedenáctého patra. Naším společným cílem bude takový způsob odvykání, kdy na jeho konci si budete moct říci: "Už je to definitvně za mnou a mám v tom jasno.

" Pojďme společně znovu objevit vaší MYSL NEKUŘÁKA..."

MYSL NEKUŘÁKA je stav mysli, který znamená:

 • víte, že cigarety k životu nepotřebujete, cigarety naopak potřebují vás
 • zbavili jste se všech klamů a iluzí o kouření 
 • cigarety vám nechutnají a kouř vám smrdí
 • rozumíte jak cigarety a nikotin fungují
 • jste psychicky odolní proti vlivu závislosti na nikotin
 • pravděpodobnost návratu k cigaretám se blíži nule
 • vaše myšlení o cigaretách se změnilo o 180 stupňů  

JAK "ZÍSKAT" MYSL NEKUŘÁKA?

   Mysl nekuřáka ve skutečnosti nelze získat nebo někde koupit. Všechny lidi překvapí, když zjistí, že mysl nekuřáka mají uvnitř sebe. Pomůžu vám ji znovu nalézt.

   MYSL NEKUŘÁKA lze znovu OBJEVIT, protože je součástí naší přirozenosti.

   Když jsme se narodili, tak jsme cigarety k životu nepotřebovali. Do naší tělesné výbavy jsme dostali například močovody, ale ne "KOUŘOVODY":).

   Mysl nekuřáka jsme nikdy neztratili, je pouze překrytá nánosem opakujících se myšlenek na cigarety, zarytých mylných přesvědčení o cigaretách (klamy a iluze o kouření) a nedorozumění o fungování naší mysli.

   Způsob jakým lidem pomáhám nazývám spíše přístupem než metodou. Je to proto, že lidem osvětluji do hloubky, co se v nich odehrává, jak funguje do detailu závislost a spoustu dalších faktu o kouření. V závěru konzultací nebo seminářů sice dostanete určitá doporučení nebo pokyny, ale ty vyplývají a slouží jako souhrn předchozícho porozumění a poznání. Utváří tak ucelený postup.

   Když bych měl přesto můj přístup nějak pojmenovat, jako metodu nebo plán, byl by to název META - METODA. Předpona "meta" totiž znamená "něco za" nebo "přesah" pojmu. Ve vědě se používá například u pojmu meta - studie. To je studie složená z výsledeků předchozích jednotlivých studií na stejné téma.

  Jak funguje meta - metoda - JAK PŘESTAT KOUŘIT?

   Na osobních konzultacích nebo seminářích procházíme postupně několika klíčovými myšlenkami a fakty o kouření a odvykání.

   Pokud POROZUMÍTE, jak funguje kouření cigaret a vaše mysl, získáte POCIT. Když tomu pocitu uvěříte, OBJEVÍTE znovu svojí MYSL NEKUŘÁKA.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY PRO ZNOVU OBJEVENÍ MYSLI NEKUŘÁKA

 • PROČ SE ZDÁ BÝT TĚŽKÉ PŘESTAT KOUŘIT

   "Přestat kouřit je tak jednoduché, dokázal jsem to snad už stokrát" - Mark Twain

   Všichni "vědí", že přestat kouřit je težké. Naštěstí se mýlí.

   Je důležité si uvědomit, že přání přestat kouřit vás nezbaví vaší touhy chtít kouřit. Nezáleží přitom tom, jak ušlechtilé nebo vážné důvody pro přestání máte. Zkrátka vaše důvody proč přestat kouřit vás nezbaví touhy vykouřit další cigaretu.

   Když na odvykání kouření jdete metodou silné vůle, tak je vaše odhodlání přestat vždy vyvažováno touhou pokračovat v kouření. Potom platí, čím více chcete přestat kouřit, tím težší vám odvykání připadá.

   Nezáleží na tom jak dlouho nebo intenzivně jste kouřili, i vy se můžete zbavit kouření na vždy. Nepotřebujete sílu superhrdiny, aby jste se zbavili cigaret. Mnohem důležitější než silná vůle je hlubší POROZUMĚNÍ KOUŘENÍ.

 • PROČ LIDÉ KOUŘÍ?

   Základní porozumění vychází z pochopení KUŘÁCKÉHO TROJÚHELNÍKU.

   Jde o podrobné vysvětlení pojmů:

   1. TĚLESNÁ ZÁVISLOST - cigarety způsobují závislost, vzniká potřeba nikotinu proto abychom se cítili dobře, cítíme nutkaní, podrážděnost, nepříjemný pocit, když cigarety nemáme.

   2. PSYCHICKÁ ZÁVISLOST - máme silná pozitivní přesvědčení o kouření, která dělají z pouhého pomyšlení na odvykání děsivý a nepříjemný zážitek.

   3. ZVYK nebo NÁVYK - kouříme při určitých situacích nebo v určitý čas, tyto situace nám pak připadají zvláštní nebo obtížné, když si nemůžeme zapálit.

   X - FAKTOR - kolem celého trojúhelníku se nachází NEDOROZUMĚNÍ o fungování lidské mysli a míře vlivu okolního světa na naše pocity.

   Když se zeptáte lidí proč kouří, tak vám nejčastěji odpoví:

 • UVOLNĚNÍ, ZMÍRNĚNÍ STRESU
 • ZLEPŠENÍ SOUSTŘEDĚNÍ
 • POŽITEK
 • NA NUDU
 • a mnoho dalších

  Nic z toho, co si myslíme, že cigarety umí, není pravda. Proto je nezbytně důležité porozumět našim konkrétním důvodům pro kouření a vysvětlit, jak je to s nimi doopravdy.

 • NIKOTINOVÝ PARAZIT

   Každý, kdo do těla přivádí nikotin v jakékoliv podobě, má v sobě obrazně řečeno něco jako parazita - zvláštní stvoření, které se živí jedinou věcí - NIKOTINEM. Mezi "donucovací prostředky" parazita pro získávání své potravy skrze vás, používá dvě zbraně:

 • NEKLID, MÍRNOU NERVOZITU, NEPŘÍJEMNÝ POCIT vyvolané chemickou, tělesnou závislostí
 • VYTVOŘENÍ ILUZÍ A KLAMŮ o kouření jako výsledku protichůdných myšlenek o kouření
 • BOŘENÍ MÝTŮ, ILUZÍ A KLAMŮ

   Požitek a všechny přínosy kouření jsou v podstatě přestrojené předpoklady pro kouření.  Tak vznikají ILUZEKLAMY našem kouření.

   "Jak si dovoluji tvrdit, že si kouření neužíváte? Jak můžu vědět, co pro vás kouření znamená? Přeci když tvrdíte, že si kouření užíváte, chutná vám a uvolňuje vás, tak to tak prostě je. Co jsem zač, že si dovoluji tvrdit opak?

   Když mi dovolíte, abych vám to vysvětlil, zažijete možná jeden z největších AHA-momentů ve svém životě.

 • PŘESVĚDČENÍ A MYŠLENKY

   Silná přesvědčení a myšlenky jsou základy pro vytváření a fungování psychické závislosti. Otřást základy silných přesvědční nám pomáhá kritické myšlení a objektivita, nastavení myslizpůsob jak vnímáme okolní svět.

 • POROZUMĚNÍ ABSŤÁKU

   Absťák je kombinací tělesného a psychického odvykání. Pokud vyřešíme všechny strany kuřáckého trojúhelníku a porozumíme tomu, jak funguje lidská mysl, zjistíme, že to s absťákem není takové, jak jsme si mysleli nebo jak nám tvrdili ostatní.

 • SCÉNÁŘ KRITICKÝCH BODŮ

   K tomu abychom byli při odvykání úspěšní, potřebujeme načrtnout scénář kritických bodů, které nás můžou potkat v odvykacím období. Zkrátka, jak překonat všechny překážky, které na vás budou čekat až típnete poslední cigaretu.

   Je důležité vysvětlit pojmy jako:

 • PŘÍLEŽITOSTNÝ KUŘÁK
 • MOMENT ÚLEVY
 • NEPOROZUMĚNÍ
 • VKRÁDÁNÍ POCHYBNOSTÍ
 • NEEXISTENCE JEDNÉ CIGARETY
 • PRAKTICKÝ NÁSTROJ PRO PRVNÍCH 21 DNÍ ODVYKÁNÍ

   Všichni absolventi konzultací nebo seminářů dostávají praktický nástroj pro období odvykání v podobě PŘÍRUČKY NEKUŘÁKA. Obsahem příručky je souhr doporučení, myšlenek a rad z konzultace nebo semináře. Sama o sobě nemá příručka žádnou moc. Slouží jako doplněk k vaší znovu objevené MYSLI NEKUŘÁKA a pomáhá vám v prvních týdnech vašeho ŽIVOTA BEZ CIGARET.

7 kroků jak vyzrát na

rituály a zvyky kouření

Myšlenková mapa s mini-tréninkem